Vastuolu puudumine: töötasu miinimumnõude kehtestamine töötamiseks elamisloa taotlemisel