Vastuolu puudumine: Töötamine töötuna arveloleku ajal