Vastuolu puudumine: Tööõnnetuse ja kutsehaiguste sotsiaalkindlustusskeem