Vastuolu puudumine: täiendava õppetoetuse maksmine pingerea alusel