Vastuolu puudumine: sund kasutada vee-ettevõtja teenuseid kõrge reostuskoormusega piirkonnas