Vastuolu puudumine: statistilistest vaatlustes osalemise kohustuslikkus