Vastuolu puudumine: riigipiiri lepingu põhiseaduspärasus