Vastuolu puudumine: riigilõiv määruskaebuselt halduskohtumenetluses ja vastuväide kohtu tegevusele