Vastuolu puudumine: Riigi õigusabi andmine mittevaralise kahju hüvitamise nõude esitamiseks