Vastuolu puudumine: represseeritu mõiste kehtivas õiguses