Vastuolu puudumine: relvaloa soetamine väärteo eest määratud karistuse kehtivuse ajal