Vastuolu puudumine: raieloa taotlemisest ja asendusistutuse kohustusest