Vastuolu puudumine: rahalise, varalise karistuse ja rahatrahvi asendamine vangistuse või arestiga