Rahalise tasaarvelduse määramine kaasomandi lõpetamisel