Vastuolu puudumine: puu hoolduslõikuse loa põhiseaduspärasus