Vastuolu puudumine: postiteenuse osutaja vastutus lihtsaadetise edastamisel