Vastuolu puudumine: põllumajandustoetuste määramine