Vastuolu puudumine: piirangud põllumajandusmaa omandamisele