Vastuolu puudumine: parkimistasu Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal