Vastuolu puudumine: osaühingute ebavõrdne kohtlemine reservkapitali nõuete osas