Vastuolu puudumine: nakkevõrgu väikseim lubatud silmasuurus ahvenapüügil