Vastuolu puudumine: Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS § 3141)