Vastuolu puudumine: maksukorralduse seaduse §-d 115 ja 117