Vastuolu puudumine: maaomaniku õigus korraldada ja keelata jahipidamist