Vastuolu puudumine: lihtmenetluse edasikaebeõiguse piirang