Vastuolu puudumine: lastekaitseseaduse vastavus põhiseadusele ja ÜRO lapse õiguste konventsioonile