Vastuolu puudumine: kriminaalmenetluse seadustiku § 141 põhiseadusele vastavus