Vastuolu puudumine: koolitervishoiuteenuse kättesaadavus