Vastuolu puudumine: koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad