Vastuolu puudumine: kohtutäituri seaduse § 112 (liikmemaksu miinimummäär)