Vastuolu puudumine: kohtutäituri olemus ja tegevuse õiguslik alus