Vastuolu puudumine: kohtuniku teenistuskoha määramine