Vastuolu puudumine: kinnistuga piirneval kõnniteel heakorratööde tegemise kohustus