Vastuolu puudumine: kinnisasja piiri kindlaksmääramise kord