Vastuolu puudumine: kinnipeetavate töötamine vanglas ja väljaspool vanglat