Vastuolu puudumine: kinnipeetavate poolt võõrkeeles esitatud vaided ja kahju hüvitamise taotlused