Vastuolu puudumine: kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhendi põhiseaduspärasus, tubakatoodete kasutamise piiramine