Vastuolu puudumine: kinni peetava isiku telefonikõnede kohta andmete kogumine