Vastuolu puudumine: keeld kasutada erimärgistatud diislikütust kodude kütmiseks