Vastuolu puudumine: karistusseadustiku § 400 põhiseadusele vastavus