Vastuolu puudumine: karistusregistri seaduse § 16 lg 1