Vastuolu puudumine: kalalaeva püügivõimaluste piiramine ja ajalooline püügiõigus