Vastuolu puudumine: kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja kasutamine