Vastuolu puudumine: kaitseväekohustuse sätestamine naissoost tegevväelastele