Vastuolu puudumine: kaasomandis oleva elamumaa maksuvabastus