Vastuolu puudumine: juurdepääs kodule eratee kaudu