Vastuolu puudumine: jahiseaduse § 44 põhiseaduspärasus