Vastuolu puudumine: isikute erinev kohtlemine represseeritud isiku mõiste sisustamisel