Vastuolu puudumine: isiklike asjade lubamine kartseri kambrisse