Vastuolu puudumine: hooldajatoetuse määramine puudega lapse hooldajale (Palamuse vald)